LeerKRACHT

Op 6 juni sloten we ons eerste jaar van LeerKRACHT af.  Deze bijeenkomst, die Pizzasessie wordt genoemd, kreeg een officieel tintje. Want vanaf nu mogen we ons officieel leerKRACHT-school noemen en het bordje op onze buitenmuur hangen. Maar nog belangrijker is natuurlijk wat er binnen gebeurt. We zijn veel meer een lerend team geworden, we kijken bij elkaar in de groepen, geven elkaar feedback en bereiden samen lessen voor. We zijn trots op wat dit jaar bereikt hebben. Alle leerkrachten ontvangen ook nog een officieel certificaat, dat zij kunnen registreren in het Lerarenregister.