Informatiebijeenkomsten verkenning samenwerking met Jacobus.

De teams van de Jacobus en De Tuimelaar kijken terug op twee goed bezochte informatiemomenten over de verkenning om samen te gaan met De Jacobus. Tijdens de beide momenten zijn we actief in gesprek geweest met ouders. We hebben ‘gemeten’ hoe ouders binnen kwamen en hoe ouders weggingen. De meeste ouders kwamen vooral met veel vragen en waren niet uitgesproken positief of negatief. We hebben alle vragen van ouders geïnventariseerd en we hebben gevraagd wat zij ons op verschillende thema’s wilden meegeven. Ook hebben we een presentatie gegeven over waar we nu staan in het proces en hebben we visueel in beeld gebracht wat de overeenkomsten op beide scholen al zijn.
De aanwezige ouders hadden vooral veel praktische vragen, bijvoorbeeld over hoe zien de klassen er dan uit en wie staat er voor de groep van mijn kind? Deze vragen kunnen we op dit moment nog niet beantwoorden, omdat ze onderdeel zijn van de verkenning, maar we begrijpen heel goed dat deze vragen voor u als ouder heel belangrijk zijn. We nemen die input vanzelfsprekend wel mee en hopen u in maart meer antwoorden te geven.
Aan het einde van de bijeenkomst gingen de meeste ouders positiever weg dan ze kwamen. Op bijeenkomst 1 gaven 25 van de 30 ouders bij het uitchecken aan positief te staan tegenover de samenwerking, bij bijeenkomst 2 waren dit 18 van de 23 ouders. We denken dat we zo’n 50 % van de ouders bereikt hebben.