Downloads

Heeft u een formulier of document nodig die er niet tussenstaat? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail ons

Onderwijsplannen

Jaarplan
2021-2022

Jaarverslag
2020-2021

Schoolontwerp
2019-2023

Schoolplan
2020-2024

Kalender
2021-2022

Schoolondersteunings-
profiel 2021-2022

Schoolgids
2021 – 2022

Protocollen

Gedrag

Anti-pesten

Verzuim

Schorsing
en verwijdering

Medicijnverstrekking

Meldcode

Zindelijkheid

Medezeggenschapsraad

Jaarverslag
MR 2020-2021

Notulen
21-09-2021

Notulen
23-11-2021

Notulen
25-01-2022

Notulen
29-03-2022

Notulen
17-05-2022

Notulen
21-06-2022

Formulieren

Aanvraagformulier
verlof <10 dagen

Aanvraagformulier
verlof >10 dagen

Toestemmingformulier
medicijngebruik