Downloads

Heeft u een formulier of document nodig die er niet tussenstaat? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail ons

Onderwijsplannen

Jaarplan
2020-2021

Jaarverslag
2019-2020

Schoolontwerp
2019-2023

Schoolplan
2020-2024

Kalender
2020-2021

Schoolondersteunings-
profiel 2020-2021

Protocollen

Gedrag

Anti-pesten

Verzuim

Schorsing
en verwijdering

Medicijnverstrekking

Meldcode

Zindelijkheid

Medezeggenschapsraad

Jaarverslag
MR 2019-2020

Notulen
15-09-2020

Notulen
10-11-2020

Notulen
26-01-2021

Notulen
30-03-2021

Notulen
25-05-2021

Notulen
29-06-2021

Formulieren

Aanvraagformulier
verlof <10 dagen

Aanvraagformulier
verlof >10 dagen

Toestemmingformulier
medicijngebruik