MR-vergadering


Evenementgegevens

Dit evenement vindt plaats van 15 januari 2019 tot en met 2 juli 2019. De eerstvolgende keer is op 02/07/2019 18:30

  • Toekomstige data:

De Medezeggenschapsraad vergadert van 18.30-20.30. Iedereen is welkom deze vergadering bij te wonen.