Praktische informatie

Vind hier alle roosters en jaarplanningen.

Praktische informatie

Vind hier alle roosters en jaarplanningen.

Schooltijden

Op obs De Tuimelaar gaan de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 15.15 uur naar school. Op woensdag beginnen we om 8.30 uur en eindigen we om 12.15 uur.

De school gaat al om 8.20 uur open, zodat alle kinderen rustig naar binnen kunnen gaan en goed ontvangen kunnen worden. We verwachten van de kinderen dat zij als de tweede bel gaat in de klas zitten.

In de ochtend is er een korte pauze van 10.30 tot 10.45 uur. De kinderen eten dan een stukje fruit en drinken wat. Tussen de middag eten alle kinderen in de eigen groep en onder begeleiding van de eigen leerkracht op school. Daarna gaan ze een half uur onder toezicht buiten spelen op het plein. De kinderen eten ‘s middags op school, we hebben namelijk een continurooster.

Vakanties & Studiedagen

Vakanties
De schoolvakanties voor het schooljaar 2017 – 2018

Herfstvakantie
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Paasvakantie
Vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Meivakantie
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei 2018 (inclusief koningsdag op vrijdag 27 april en Hemelvaartsdag op 10 mei 2018)

Pinkstervakantie
Maandag 21 mei 2018

Zomervakantie
Vrijdag 13 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Studiedagen schooljaar 2017-2018
Maandag 21 augustus 2017
Maandag 18 september 2017
Vrijdag 13 oktober 2017
Maandag 14 mei 2018
Dinsdag 22 mei 2018
Vrijdag 13 juli 2018

De kinderen zijn om 12.15 uur uit in verband met vieringen of studiemomenten op:
Dinsdag 5 december 2017
Dinsdag 28 november 2017
Vrijdag 22 december 2017
Donderdag 11 januari 2018
Vrijdag 23 februari 2018
Donderdag 21 juni 2018

 

 

Gym- & zwemrooster

Per week krijgen de kinderen uit groep 3 t/m 8 tijdens schooltijd 3 keer een professionele gymles van 45 minuten. De kleuters krijgen naast gym van de groepsleerkracht ook 2 keer gym van een vakleerkracht. Groep 5 en 6 gymmen 2x per week, maar krijgen daarnaast om de week zwemles in Zwembad Hoogvliet.

Gymkleding
De kinderen hebben bij het sporten een ander setje kleding aan dan in de klas, dit i.v.m. hygiëne. Denk hierbij aan luchtige en makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding. Gym- of sportschoenen geven wij als advies, maar zijn niet verplicht. Aan de ouders wordt gevraagd om de gymkleding in een aparte tas mee te geven.

Gymrooster

Maandag
08.30 -  9.15 uurGroep 7-8
09.15 - 10.00 uurGroep 5-6
10.00 - 10.45 uurGroep 4-5
10.45 - 11.30 uurGroep 3
Donderdag
08.30 -  9.15 uurGroep 7-8
09.15 - 10.00 uurGroep 5-6
10.00 - 10.45 uurGroep 4-5
10.45 - 11.30 uurGroep 3
13.30 - 14.30 uurKleuters (geheel of gesplitst)
-Jongsten in het speellokaal met de juf
-Oudsten met Geoffrey in de grote gymzaal
Vrijdag
09.15 - 10.00 uurGroep 1/2a speellokaal
10.00 - 10.45 uurGroep 1/2b speellokaal
11.15 - 12.00 uurGroep 7-8
13.00 - 13.45 uurGroep 4
13.45 - 14.30 uurGroep 3

Zwemrooster

Even weken van 9-10, met busvervoer

Jaarkalender

Jaarkalender 16/17

Downloads

Inschrijfformulier Jaarkalender 2017-2018 Jaarplan 2017-2018 MR-jaarverslag 2016-2017 MR-jaarverslag 2015-2016 Pestprotocol Gedragsprotocol Protocol medicijnverstrekking Protocol Meldcode Protocol verzuim Schoolondersteuningsprofiel MR notulen-13-02-2018 MR notulen-30-11-2017 MR notulen-26-09-2017 MR notulen-22-06-2017 MR notulen-23-05-2017 MR notulen 24-01-2017 Verlof formulier < 10 dagen Verlof formulier > 10 dagen