Leerlingtevredenheidspeiling πŸ…

In de afgelopen weken hebben de kinderen uit groep 6, 7 en 8 een tevredenheidspeiling ingevuld. De kinderen kregen een aantal vragen over de groep en de school die zij moesten beantwoorden.

Aan het eind van de vragenlijst mochten de kinderen de school een cijfer geven. Zij gaven ons een 8,7! Een mooi compliment voor de school waaruit blijkt dat de kinderen het bij ons erg goed naar hun zin hebben!