Praktische info

Schooltijden

Op de Tuimelaar werken we met het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de kinderen elke dag van 8.30 tot 14.15 naar school gaan. De kinderen eten tussen de middag op school, we hebben namelijk een continurooster.

De school gaat om 8.20 uur open, zodat alle kinderen rustig naar binnen kunnen gaan en goed ontvangen kunnen worden door de leerkrachten. We verwachten van de kinderen dat zij om 8.30 in de klas zitten.

Halverwege de ochtend is er een kleine pauze. De kinderen eten dan een stukje fruit in de klas en gaan vervolgens een kwartier naar buiten om te spelen. Tussen de middag eten alle kinderen, onder begeleiding van de leerkracht, in de eigen groep. Daarna gaan ze een half uur onder toezicht buiten spelen op het plein.

Informatie-
voorziening

We vinden het belangrijk dat ouders op de hoogte zijn van wat er op school, in de groepen en bij hun kind(eren) speelt. Op verschillende manieren houden wij goed contact met de ouders.

(Rapport)gesprekken

Drie keer per jaar heeft u een gesprek met de leerkracht over de vorderingen van uw kind. Het eerste gesprek is het kennismakingsgesprek in september, het tweede gesprek is rapportgesprek 1 in februari en het laatste gesprek is rapportgesprek 2 in juli. Wanneer u tussentijds over de vorderingen van uw kind wilt praten, kunt u een afspraak maken bij de leerkracht.

E-mail

Wanneer er belangrijke mededelingen zijn, worden de ouders hiervan per mail op de hoogte gebracht. Dit kan voor de hele school, de groep of individueel zijn. Andersom kunnen de ouders ook makkelijk per mail contact opnemen met de leerkrachten. Op de pagina van het team vindt u de e-mailadressen van onze leerkrachten.

Parro

Alle groepen van de Tuimelaar zijn aangemeld bij Parro. U kunt de app (gratis) downloaden in de Google Playstore voor Android of in de Appstore voor IPhone. Via deze app houden we ouders op de hoogte van de dagelijkse bezigheden in de klas of worden er belangrijke mededelingen geplaatst. Via de leerkracht krijgt u een activatiecode, zodat u zich bij de klas van uw kind(eren) aan kan melden.

Nieuwsbrief

Elke maand ontvangen de ouders per mail een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrieven staat interessante informatie over verschillende klassen, maar ook belangrijke informatie en data. We proberen de kinderen van de bovenbouw hier zoveel mogelijk bij te betrekken, dus zij mogen regelmatig een stukje schrijven. Bent u nieuwsgierig geworden? Klik dan hier om de nieuwsbrieven van dit jaar te bekijken.

Social Media

De Tuimelaar is ook actief op social media. We posten regelmatig een bericht op onze Facebookpagina of Instagram over de laatste nieuwtjes, leerzame uitstapjes of belangrijke informatie. Volg onze pagina’s en laat ook uw vrienden en familie weten van het bestaan van deze pagina’s!

Persoonlijk contact

Buiten alle bovenstaande manieren van communiceren, hechten we vooral waarde aan persoonlijk contact. We pakken regelmatig de telefoon om ouders op de hoogte te brengen van vorderingen of incidenten. Daarbij staat onze deur altijd open voor een goed gesprek of een gezellig praatje.

Vakanties en studiedagen

Vakanties

Herfstvakantie van 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie van 23-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie van 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Goede vrijdag 7 april 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Meivakantie van 24-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie van 10-07-2023 t/m 18-08-2023

Studiedagen

Maandag 19 september 2022
Vrijdagmiddag 21 oktober 2022 (om 12.00 vrij)
Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 17 februari 2023
Vrijdagmiddag 24 februari 2023 (12.00 vrij)
Woensdag 17 mei 2023
Maandag 19 juni 2023
Vrijdag 7 juli 2023

Gym- en zwemrooster

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 3 keer per week 45 minuten gymles van een vakleerkracht. De kleuters krijgen, naast gym van de groepsleerkracht, ook 2 keer per week gym van een vakleerkracht. Groep 4 en 5 gymmen 2 keer per week, maar krijgen daarnaast om de week zwemles in zwembad Hoogvliet.

Gymrooster

Maandag
10.30-11.15 Groep 4
11.15-12.00 Groep 7
12.45-13.30 Groep 5
13.30-14.15 Groep 6

Dinsdag
09.00-09.45 Groep 1/2a
09.45-10.30 Groep 1/2b
10.30-11.15 Groep 1/2c

Woensdag
10.15-11.00 Groep 3
11.00-11.45 Groep 6
12.45-13.30 Groep 8
13.30-14.15 Groep 7

Donderdag
09.00-09.45 Groep 3
09.45-10.30 Groep 5
10.30-11.15 Groep 6
11.15-12.00 Groep 8

Vrijdag
09.00-09.45 Groep 4
09.45-10.30 Groep 3
10.30-11.15 Groep 7
11.15-12.00 Groep 8

De kinderen hebben tijdens de gymles een ander setje kleding aan dan in de klas, dit in verband met hygiëne. Denk hierbij aan luchtige en makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding. Gym- of sportschoenen geven wij als advies, maar zijn niet verplicht. Aan de ouders wordt gevraagd om de gymkleding in een aparte tas mee te geven. Wanneer de kinderen geen gymspullen bij zich hebben, mogen ze helaas niet mee gymmen.

Zwemrooster

Op alle even weken hebben de kinderen van groep 4 en 5 zwemles. De les is op woensdag van 9.00 tot 10.00. De kinderen worden met de bus opgehaald en naar zwembad Hoogvliet gebracht.

Interessante websites