Downloads

Heeft u een formulier of document nodig die er niet tussenstaat? Neem dan gerust contact met ons op.

Mail ons

Onderwijsplannen

Jaarplan
2023-2024

Visie

Missie

Schoolplan
2020-2024

Kalender
2023-2024

Schoolondersteunings-
profiel 2023-2024

Schoolgids
2023 – 2024

Protocollen

Gedrag

Anti-pesten

Verzuim

Schorsing
en verwijdering

Medicijnverstrekking

Meldcode

Aanmelding

Zindelijkheid

Medezeggenschapsraad

Jaarverslag
MR 2020-2021

Notulen
19-09-2023

Notulen
21-11-2023

Notulen
30-01-2024

Notulen
19-03-2024

Notulen
14-05-2024

Notulen
18-06-2024

Formulieren

Aanvraagformulier
verlof <10 dagen

Aanvraagformulier
verlof >10 dagen

Toestemmingformulier
medicijngebruik