Onze school

De Tuimelaar

Geloof dat je het kan & je bent al halverwege!

Op onze school durven we te dromen! Een droom is iets waar je naar kunt streven. Om dromen waar te maken hebben we lef, creativiteit en doorzettingsvermogen nodig.  Op de Tuimelaar willen we leerlingen en teamleden blijvend motiveren en stimuleren. Om te willen veranderen en te willen leren om de droom te realiseren. Met ons onderwijs willen we leerlingen prikkelen, tot nadenken aanzetten en helpen om samen de volgende stap te zetten.

Basisschool de Tuimelaar is een openbare basisschool, gevestigd in Hoogvliet, Rotterdam. De naam van de school is ooit gekozen, omdat onze school zich in een vissenbuurt bevindt. Maar wist u dat een Tuimelaar ook een oud rekenrek is? In 1935 ontwikkelde C. Kuiper, oud schoolhoofd en inspecteur, dit bijzondere rek. Wilt u meer weten? Klik dan hier voor het hele artikel.

Onze visie

Als team zijn wij samen verantwoordelijk om met leerlingen en ouders zorg te dragen voor een veilige, positieve en uitdagende leeromgeving waarin we elkaars talenten kennen en inzetten. In onze communicatie zijn we open, we durven ons kwetsbaar op te stellen en zijn geïnteresseerd in elkaar. Kinderen, ouders en het team voelen zich gewaardeerd en gerespecteerd.

De Tuimelaar is een ontwikkelingsgerichte gemeenschapsschool in Hoogvliet. Wij willen dat onze leerlingen worden wie ze zijn en dat ze hun talenten volledig ontwikkelen. De kinderen leren hoe je dat doet in samenwerking met andere leerlingen. We bereiden onze leerlingen voor op hun leven na de basisschool. We streven een zo hoog mogelijk niveau na voor elke leerling. Wij zorgen ervoor dat elke leerling zich veilig en welkom voelt. Wij kennen elke leerling, wij kennen hun ouders en wij kennen Hoogvliet. Wij werken samen met elke instantie en vereniging die kan en wil bijdragen aan het succes van onze leerlingen. Waar we kunnen helpen we onze leerlingen en hun ouders bij naleven van gezonde leefregels. In de klas eisen we van onszelf de hoogst mogelijke kwaliteit. We weten dat we daarvoor niet alleen aandacht moeten hebben voor de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook voor onze eigen ontwikkeling. We besteden daarom veel tijd aan onze eigen scholing. We willen het onderwijs in onze school voortdurend verbeteren. We doen dat samen met onze leerlingen en hun ouders.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten over onze school? Neem dan een kijkje in ons schoolontwerp of in ons schoolplan.

Inrichting van ons onderwijs

In- en uitchecken

In elke klas start de dag met inchecken en eindigt de dag met uitchecken. Aan de hand van drie emoticons geven de kinderen aan hoe zij zich voelen; blij, neutraal/gewoon of boos/verdrietig. Na dit zichtbaar te hebben opgeschreven op het bord, wordt er aan de kinderen gevraagd of zij willen vertellen waarom zij zich zo voelen. Door het in- en uitchecken leren de kinderen rekening met elkaars gevoelens te houden. Daarnaast is het voor de leerkracht prettig om te weten hoe de kinderen zich voelen bij binnenkomst en naar huis gaan.

Leren zichtbaar maken

Op de Tuimelaar werken we in alle klassen met Leren Zichtbaar Maken. Het doel van Leren Zichtbaar Maken is de kinderen inzicht geven aan welke doelen ze werken (wat ze leren) en daarbij verantwoordelijkheid te geven in hoe zij verder komen in hun eigen leerproces (hoe ze leren). Het is bewezen dat de kinderen op deze meer betrokken zijn bij het leerproces. Om dit te bereiken, werken we aan een aantal onderdelen.

Doelen stellen en succescriteria

Een kind kan pas echt leren wanneer het weet wat hij/zij aan het leren is (doel) en weet wanneer hij/zij het doel bereikt heeft (succescriteria). Het is belangrijk om bij elke les de doelen goed te formulieren, dus vanuit de ik-boodschap. Dit kan bijvoorbeeld zijn: ik kan een heel getal met een breuk vermenigvuldigen. Om dit doel te bereiken zijn er succescriteria nodig. Succescriteria zijn stappen die de kinderen moeten nemen om tot het juiste antwoord te komen. Deze succescriteria worden met de kinderen opgesteld en (indien nodig) zichtbaar opgehangen in de klas.

Datamuur

In de groepen 1 t/m 8 is er een datamuur te vinden. Op deze muur staan de doelen voor verschillende vakken weergegeven en kunnen de kinderen hun vorderingen omtrent dit doel bijhouden. Voor de kleuters zijn dat bijvoorbeeld doelen rondom kleuren en vormen, in groep 8 zijn dat bijvoorbeeld doelen rondom rekenen met breuken of benoemen van het lijdend voorwerp.

In de midden- en bovenbouw schalen de kinderen zich aan het begin van elk blok op hun eigen niveau in op de verschillende doelen. Dit kan zijn: ik snap het niet, ik moet nog oefenen, ik begrijp het al en ik kan het uitleggen. Na een les waar het doel behandeld is, wordt er door elk kind gekeken of hij/zij verder is gekomen in het doel. Wanneer een kind niet verder komt, wordt hij/zij gestimuleerd om een plan te maken om toch verder te komen in het doel. Op deze manier zien de kinderen de groei in hun eigen leerproces en nemen zij verantwoordelijkheid.

Bent u benieuwd naar de vorderingen van uw kind op de datamuur? Neem dan een kijkje in de klas!

Feedback

Het geven van goede feedback op het juiste moment, heeft één van de grootste effecten op leerlingen volgens onderzoekprofessor John Hattie. Op de Tuimelaar vinden we het geven van effectieve feedback dan ook erg belangrijk. Het beste moment om dit te doen, is op het moment zelf. Het geven van feedback kan van leerkracht naar kind, maar ook van kind naar kind. We leren daarom de kinderen al vroeg hoe je goede feedback kunt geven en wanneer het beste moment is om dit te doen.

Woordenschat

Taalontwikkeling

Taalontwikkeling is ontzettend belangrijk voor de algehele ontwikkeling van kinderen. We gebruiken taal om duidelijk te maken wat we willen, om te communiceren en om elkaar te begrijpen. Op onze basisschool wordt er gericht gewerkt aan taalontwikkeling. Uw kind leert veel op het gebied van taal. Uw kind leert gebeurtenissen navertellen en gedachten en gevoelens in woorden uit te drukken. Maar ook lezen en begrijpen wat het leest, of een verhaal te schrijven.

Met woorden in de weer

Naast alle reguliere taalmethodes die wij aanbieden, bieden wij ook extra woorden aan om de woordenschat te vergroten. In de groepen 1 t/m 8 bieden wij extra woorden per week aan via de methode ´met woorden in de weer´. In groep 1 t/m 5 wordt dit ondersteund met de materialen van logo 3000. We leren de kinderen nieuwe woorden en herhalen deze woorden op verschillende speelse manieren, waardoor deze woorden beter worden onthouden. Elke klas heeft een woordmuur. Hierop kunnen de kinderen zien welke woorden er geoefend worden. Komt u ook een kijkje nemen?

DaVinci

Lessen van DaVinci

DaVinci is een geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8 waarbij de nieuwsgierigheid en verwondering van de leerlingen geprikkeld wordt en hun talenten ontdekt en ontwikkeld worden. Er wordt per bouw (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) gewerkt in thema’s. In de klas krijgen de kinderen lessen. Tijdens deze lessen worden de kinderen zoveel mogelijk actief aan het werk gezet, zodat de kinderen, naast het opdoen van kennis, zelf geactiveerd en geprikkeld worden. Bij elk thema wordt de buitenwereld naar binnen gehaald door middel van gastlessen en de binnenwereld naar buiten gebracht door middel van excursies.

Themawerkstuk

Daarbij maken de kinderen bij elk thema een themawerkstuk. De kinderen stellen zelf verwonderingsvragen op en gaan hier vervolgens door middel van onderzoekend leren een antwoord op zoeken. Het werkstuk is een antwoord op de verwonderingsvraag en kan van alles zijn: van exploderende vulkaan van klei tot een zelf opgenomen en gemonteerd filmpje. Het thema wordt afgesloten met een Kijkmiddag, waar de kinderen hun themawerkstuk presenteren aan hun ouders.

DaVinci-lokaal

In het DaVinci-lokaal hebben de kinderen alle ruimte en middelen om op onderzoek uit te gaan en zich te verwonderen. Hier staan materialen die de kinderen prikkelt om te leren. Denk hierbij aan een levensgroot skelet of een model waarbij ze het zonnestelsel kunnen laten draaien.

Werken op iPads

In de groepen 3 t/m 8 hebben alle kinderen hun eigen IPad. Hierop maken ze de verwerking van verschillende vakken en kunnen ze spelenderwijs leren via andere apps. Het doel van het werken met IPads is beter in beeld krijgen van de vorderingen van kinderen, beter aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van kinderen en om het leerplezier van kinderen te vergroten.

Werken in de werelden van Gyzny

Wanneer de kinderen klaar zijn met de verwerking van de les, kunnen ze verder oefenen in de werelden van Gynzy. Deze omgeving geeft per vakgebied (rekenen, taal, spelling en woordenschat) de mogelijkheid om op een specifiek onderdeel verder te oefenen. Kinderen kunnen hierdoor oefenen op onderdelen die zij nog moeilijk vinden en werken aan hun persoonlijke doelen. Denk bijvoorbeeld aan digitaal klokkijken of woorden met ei/ij. De leerkracht kan bij het werken in de werelden van Gynzy de vorderingen van de kinderen bijhouden. Op deze manier kan de leerkracht passende begeleiding aan de kinderen bieden. Daarbij werkt het programma adaptief. Dit betekent dat de opdrachten zich aanpassen aan het niveau van de kinderen. Als het kind veel fouten maakt, worden de opdrachten makkelijker en als het kind veel goed maakt, worden de opdrachten steeds moeilijker. Op deze manier werken de kinderen altijd op hun eigen niveau en voorkom je frustratie of verveling.

Ook thuis kunnen de kinderen oefenen in de werelden van Gynzy. Met hun eigen gebruikersnaam en pincode kunnen ze inloggen en aan de slag. Deze inloggegevens kunt u navragen bij de leerkracht van uw kind.

Overige apps

In de klas wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de app van Gynzy, maar de kinderen krijgen ook de mogelijkheid om via andere apps te leren of te oefenen. Denk hierbij aan de app van Squla of Tafel Oefenen. De groepsleerkracht beheert de apps en installeert alleen apps die een toevoeging zijn voor het onderwijs in de klas.

Lekker fit

De Tuimelaar doet al jaren mee aan het programma van Lekker Fit!. Het doel van Lekker Fit! is dat gezond gedrag weer gewoon wordt. Op een leuke en leerzame manier raken de kinderen vertrouwd met de voordelen van een gezonde levensstijl.

De kinderen uit groep 3 t/m 8 krijgen 3 keer per week gym van een professionele gymleerkracht. Op de Tuimelaar geeft Geoffrey van IJperen de gymlessen. Alle kinderen gymmen in de gymzaal vlakbij de school. De kleuters krijgen naast 2 keer gym van de gymleerkracht, nog 1 keer gym van de groepsleerkracht. Dit is een spelles en vindt plaats in de inpandige speelzaal. Groep 4 en 5 gymmen 2 keer per week, maar krijgen daarnaast om de week zwemles in zwembad Hoogvliet.

Het Lekker Fit! project bestaat uit 10 onderdelen. Ze vullen elkaar aan, maar hebben ook stuk voor stuk hun eigen doel. De Tuimelaar maakt gebruik van alle onderdelen. Wilt u hier meer over lezen? Ga dan naar www.lekkerfit010.nl

Water

Water is de meest gezonde dorstlesser. De kinderen mogen waterdrinken tijdens de gymlessen en in de klas. Ouders wordt gevraagd dit in een fles/bidon/beker met een dop mee te geven. In de gymzaal staat een krat waar de kinderen het water in kunnen zetten.

Tussendoortjes

In de ochtendpauze wordt geadviseerd om groente of fruit mee te nemen. Wij geven de kinderen een vast groente- en fruitmoment op school, omdat dit kinderen aanmoedigt hun smaak te ontwikkelen. Dit helpt de kinderen in te laten zien waarom gezonde voeding belangrijk is, nu en later als ze groot zijn. Kinderen die regelmatig en gezond eten, kunnen zich beter concentreren en daardoor beter leren in de klas.

Lunchen

Wij zijn een Lekker Fit! school en stellen het dan ook op prijs als u een gezonde lunch mee geeft aan uw kind. Onder een gezonde lunch verstaan wij: boterhammen en groente/fruit. U hoeft uw kind geen drinken mee te geven, maar het mag wel. Op onze school stimuleren wij het drinken van kraanwater. Het is een gezond alternatief voor zoete drankjes.

Traktaties

Bij verjaardagen zien wij de traktaties het liefst gezond. Op onze school mag de jarige Lekker Fit! trakteren. Dat betekent: één is genoeg en klein is oké!  Wij vragen u om de traktatie klein te houden. Hoe iets gepresenteerd wordt, is voor veel kinderen nog leuker dan de traktatie zelf. In de ouderkamer hangen verschillende voorbeelden van Lekker Fit! traktaties. Kom vooral een kijkje nemen!

Snoep op school

Meebrengen en nuttigen van snoep door kinderen is niet toegestaan. Heeft een kind snoep bij zich, dan wordt het opgeborgen in de schooltas, weggegooid of mee terug naar huis gegeven. Wij maken één uitzondering: als een kind jarig is en trakteert.

Bibliotheek op school

Wat is Bibliotheek Op School?

Onze school is lid van de Bibliotheek Op School (BOS). We willen de kinderen stimuleren om meer te lezen en ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. De bibliotheek helpt ons om deze doelen te bereiken. Dat doen we met lees/mediaconsulenten, met inspirerende, mooie boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Biebboeken

Alle groepen krijgen een aantal keer per jaar boeken van de bibliotheek. We lenen deze boeken voor een aantal weken en ruilen ze vervolgens weer om voor nieuwe boeken. Vanaf groep 5 mogen de kinderen de boeken zelf, via een website, bestellen. Op deze manier zijn er altijd voldoende boeken in de klas aanwezig en kunnen de kinderen altijd iets lezen dat ze leuk vinden.

Move a head

Wat is Move a- Head?

Op de Tuimelaar werken we in alle groepen met de sociaal-emotionele methode Move a-Head 1 + 1 = 3.

De methode werkt op basis van de Move a-Head® formule P – B = Pr. Jouw Potentie (P) minus je Belemmeringen (B) is je Prestatie (Pr).

In de lessen, gegeven door Move a-Head docenten, leren kinderen mentale, emotionele en sociale vaardigheden. Het gebruik wordt vergemakkelijkt doordat de leerlingen en leerkrachten één ‘taal’ leren spreken. Het doel van de methode is dat kinderen in hun hoofd sterker worden, zich socialer gedragen en hierdoor effectiever presteren.

Klas- en judolessen

In de klaslessen gaan de kinderen aan de slag met R.V.V. (Respect Vertrouwen en Veiligheid), conflicthantering, samenwerken en zelfbeeld. Ze leren belemmeringen herkennen en oefenen vaardigheden om deze te overwinnen.

De klasles wordt gekoppeld aan een judoles. In de gymzaal wordt de theorie die in de klas wordt gegeven, geoefend en ervaren met behulp van judolessen. Dit zijn judolessen met echte judopakken en judomeesters. Het doel is dat het geleerde zichtbaar wordt in het gedrag in de klas, op school en thuis.

Cultuurtraject

De Tuimelaar doet al een aantal jaar mee aan het Cultuurtraject Rotterdam. In het Cultuurtraject nemen de kinderen twee keer per jaar deel aan een culturele activiteit in de stad Rotterdam of op school. Zo komen ze in aanraking met beeldende kunst, dans, media, theater, muziek, erfgoed en literatuur. Deze kunstdisciplines worden over verschillende leerjaren verdeeld. Op deze manier maken de kinderen door de jaren heen kennis met alle disciplines. Het Cultuurtraject wordt op de Tuimelaar ingezet voor de kinderen van groep 1 t/m 8. In de schoolkalender kunt u vinden wanneer een klas een deelneemt aan het Cultuurtraject. Wilt u aanvullende informatie? Ga dan naar de website van het Cultuurtraject.

Leerlingen

Leerlingzorg

Op de Tuimelaar vinden we het belangrijk dat er een goede sfeer is, waarbij kinderen zich veilig voelen. Leerkrachten motiveren de kinderen om te leren. De leerkrachten en intern begeleider werken samen om alle kinderen hulp op maat te geven. We krijgen een goed beeld van de prestaties door toetsgegevens te registreren en te analyseren. Daarnaast kijken we naar de stimulerende factoren (wat kan dit kind al goed?) en de belemmerende factoren (wat vindt dit kind nog moeilijk) om hulp op maat te bieden.

Het is belangrijk om op tijd te signaleren dat kinderen ergens problemen mee hebben (taal, rekenen, sociaal-emotioneel, cognitief). Op deze manier krijgen kinderen snel gepaste hulp, en kunnen problemen zoveel mogelijk verholpen worden. In een handelingsplan beschrijft de leerkracht welke hulp wordt aangeboden, wanneer en hoe lang. Het handelingsplan wordt verwerkt in het leerlingdossier. Als ouder heeft u altijd recht op inzage in deze plannen.

Twee keer per jaar voeren wij een groepsoverleg met elkaar. Tijdens dit overleg wordt het gegeven onderwijs besproken. Ook individuele leerlingen komen hier aan bod. Wanneer het nodig blijkt, werken wij samen met een zorgteam. Dit team bestaat uit interne en externe specialisten. Het doel van het zorgteam is het bieden van passende hulp voor een kind.

Leerlingarena

We vinden de mening van onze kinderen erg belangrijk, vandaar dat we regelmatig met ze in gesprek gaan. Eén van de middelen die we hiervoor inzetten, is de leerlingarena. Bij een leerlingarena vragen we uit elk leerjaar (vanaf groep 4) twee kinderen om deel te nemen. Nadat de ouders toestemming hebben gegeven, bereiden we de kinderen goed voor op het gesprek. De stellingen die aan bod komen worden doorgenomen, zodat de kinderen al van tevoren aan het denken gezet worden. Tijdens de leerlingarena zitten de kinderen in de zo genoemde ‘binnenkring’ en de leerkrachten zitten in de ‘buitenkring’. De kinderen gaan in de ‘binnenkring’, onder begeleiding van een gespreksleider, in gesprek en geven hun mening over de eerder besproken stellingen. De leerkrachten in de ‘buitenkring’ mogen niet reageren of deelnemen aan dit gesprek. In het begin is dit wat onwennig, maar deze onwennigheid verdwijnt naarmate het gesprek vordert. Voor de kinderen bestaat de ‘buitenkring’ op een gegeven moment niet meer. Dit zorgt ervoor dat ze eerlijk en open zijn tijdens het gesprek. Aan het eind van het gesprek mag de ‘buitenkring’ enkele verhelderingsvragen stellen. Natuurlijk sluiten we de leerlingarena af met een klein bedankje voor de kinderen. We streven ernaar om 2 keer per jaar een leerlingarena te organiseren.

Kwaliteit

LeerKRACHT

Op de Tuimelaar werken we als leerkrachten intensief met elkaar samen om het onderwijs te verbeteren. Dit doen we door samen doelen te stellen (wat willen we bereiken?). Die doelen worden opgeknipt in acties (hoe gaan we het doel bereiken?). Op die manier blijven we samen verantwoordelijk voor de versterking van het onderwijs op onze school.

Sinds schooljaar 2016-2017 werken wij op school met de methodiek van Stichting leerKRACHT. Een aantal leerkrachten heeft hiervoor scholing gehad van een expertcoach bij Stichting leerKRACHT. De basis van de leerKRACHT-methode ligt in vier instrumenten:

 • Bordsessie (staand vergaderen)
 • Samen lessen voorbereiden
 • Lesbezoeken bij elkaar en elkaar van feedback voorzien
 • Stem van de leerling (leerlingarena)

Ook in de klassen komt de leerKRACHT methode terug: elke dag wordt ingecheckt en uitgecheckt, de kinderen stellen samen doelen voor de klas op en zetten acties uit (wat willen we bereiken? Hoe gaan we het doel bereiken?). Tijdens het in –en uitchecken worden de leerlingen gezien; zij mogen vertellen hoe ze zich voelen en waarom. De kinderen zijn samen verantwoordelijk voor het behalen van het klassendoel. Dit zorgt voor een veilig klassenklimaat waar kinderen zichzelf durven te uiten.

Toetsing

Methodetoetsen

Toetsen worden op elke school afgenomen. Zo ook op de Tuimelaar. Wij werken met methodes voor taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Ongeveer elke 4 weken maken de kinderen (vanaf groep 4) een toets voor deze vakken. Dit geeft de leerkrachten informatie of de leerstof voldoende is begrepen. Wanneer een kind nog moeite blijkt te hebben met, bijvoorbeeld, + sommen tot 100, dan geeft de leerkracht hier na de toets extra uitleg over. Op deze manier proberen we kinderen zo goed mogelijk te helpen. De cijfers van deze toetsen kunt u terug vinden op het rapport.

IEP-toets

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 nemen we in de hele school de IEP-toetsen af. Wij hebben voor deze toetsen gekozen, omdat deze meer bekijken dan de Cito-toetsen die wij voorheen gebruikten. Naast rekenen en taal geven deze toetsen ook inzicht in sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen van de leerlingen.

De uitkomst van deze toetsen wordt weergegeven op een talentenkaart. Deze kaart is de rapportage van het IEP leerlingvolgsysteem en vormt een mooie aanvulling op het rapport. De talentenkaart is een waardevol en informatief hulpmiddel om het gesprek met de leerling aan te gaan over zijn eigen ontwikkel- en leerproces. De resultaten van de IEP-toetsen geven ook de leerkrachten informatie over het gegeven onderwijs: wat begrijpen de kinderen al goed en waar hebben ze nog moeite mee? De leerkrachten gebruiken deze informatie om extra te oefenen in de lessen. De bevindingen van de leerkrachten worden structureel vastgelegd in het digitale systeem.

Twee keer per jaar voeren wij een opbrengstenoverleg met elkaar. Tijdens dit overleg wordt het gegeven onderwijs besproken. Ook individuele leerlingen komen hier aan bod.

IEP-eindtoets

Basisscholen kunnen zelf kiezen welke eindtoets ze in groep 8 inzetten. De Tuimelaar neemt de IEP eindtoets af. Deze toets van Bureau ICE is één van de door het ministerie van OCW goedgekeurde eindtoetsen waar basisscholen voor kunnen kiezen.

De IEP Eindtoets is zodanig samengesteld dat alle leerlingen van groep 8 dezelfde toets maken; er wordt vooraf niet geselecteerd op niveau. De vragen van de eindtoets sluiten aan bij de belevingswereld van de leerling. Hierdoor ervaren de leerlingen de toets als leuker, maar het helpt vooral bij de vraag waarom ze bepaalde vaardigheden moeten leren. Onderscheidend is ook dat de leerlingen in de boekjes mogen schrijven. Hierdoor wordt de toets overzichtelijker en kunnen de leerlingen zich volledig concentreren op de toets. De toets bestaat zowel uit meerkeuzevragen als uit open vragen. De toets is korter dan de Cito toets. Op de website van Bureau ICE kunt u meer informatie vinden.

Wet passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs en daarmee de zorgplicht van kracht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat ieder kind dat op hun school zit of die zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband. In Rotterdam is dit PPO Rotterdam

Wet Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met een beperking. Elk kind heeft van tijd tot tijd hulp nodig om tot extra prestaties te komen. Sommige kinderen hebben echter extra zorg nodig omdat zij op bepaalde leeronderdelen achterblijven of (tijdelijke) problemen ondervinden in hun gedrag. Hulp kan dan bestaan uit het geven van remedial teaching of het volgen van een speciaal individueel programma. Dit gaat altijd in overleg met de intern begeleider van de school. Indien we als school niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft, gaan wij (in overleg met ouders en experts) op zoek naar een passende onderwijsplek voor het betreffende kind. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs of speciaal onderwijs kan dan een oplossing zijn. Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden.

Aanmelden op de Tuimelaar

Bij een aanmelding neemt de directeur in overleg met de intern begeleider een (voorlopige) beslissing over de plaatsbaarheid van de leerling. Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, baseert de directeur de beslissing op het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school. Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden, zodat school kan kijken of ze aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet kunnen komen. Dat is nodig, omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding en deze termijn met maximaal 4 weken verlengd mag worden. Als de school tot de conclusie komt dat zij niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kunnen voldoen, dan moet de school, in samenwerking met ouders, een andere plek vinden voor het kind waar wel ze de juiste zorg en onderwijs kunnen bieden. We handelen daarmee als school volgens de voorgeschreven procedures van PPO Rotterdam.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld krijgen van wat een school kan bieden. Hier kunt u het schoolondersteuningsprofiel van de Tuimelaar vinden.

Tevredenheidspeiling

Oudertevredenheid

Op de Tuimelaar hechten we veel waarde aan de mening van onze ouders. Daarom ontvangen zij jaarlijks een oudertevredenheidspeiling. In de tevredenheidspeiling vragen wij de ouders van onze kinderen naar hun mening over diverse onderwerpen die samenhangen met de school. De resultaten hiervan analyseren we en gebruiken we om onszelf en ons onderwijs te verbeteren. De verbeterpunten nemen wij zo nodig op in het jaarplan.

Leerlingtevredenheid

Naast wat ouders van de school vinden, is het voor ons ook erg belangrijk wat de kinderen van de school vinden. Daarom vragen wij elk jaar aan de kinderen van groep 6 t/m 8 een leerlingtevredenheidspeiling in te vullen. De resultaten van de leerlingtevredenheidspeiling bespreken we met het team en in de MR. Ook deze verbeterpunten nemen wij zo nodig op in het jaarplan.

Personeelstevredenheid

We vragen niet alleen de ouders en leerlingen naar hun mening, maar natuurlijk ook het team van de Tuimelaar. Elk jaar ontvangt het hele team een tevredenheidspeiling. Ook deze resultaten worden geanalyseerd om onszelf te verbeteren.

Onderwijsinspectie

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de school. De onderwijsinspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Voor meer informatie hierover en het laatste bezoek aan de Tuimelaar, kunt u terecht bij de website van de onderwijsinspectie

Privacy

Op de Tuimelaar wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voorheen was de school verplicht om ieder jaar aan alle ouders te vragen of zij toestemming geven voor het gebruik van foto- en filmmateriaal op bijvoorbeeld de website of social media. Met ingang van schooljaar 2020-2021 gaat men ervan uit dat de toestemming die bij inschrijving verleend is geldig blijft totdat de ouders contact opnemen met de school en deze instemming herroepen. Mocht u de toestemming in willen trekken, kunt u dit doorgeven op info@bsdetuimelaar.nl.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR, van toepassing. In het privacyreglement is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Via deze link kunt u het regelement bekijken.

Indien u van mening bent dat we de privacy van u of uw kind onvoldoende waarborgen, kunt u dit aangeven via mail: privacy@bsdetuimelaar.nl

Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit u iets dwars, heeft u een probleem of klacht? U kunt altijd ergens terecht.

Procedure

We hebben een procedure voor klachten en onvrede. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Overleg eerst met de direct betrokkene, vaak de leerkracht. De ervaring leert dat op dit niveau de meeste zaken naar tevredenheid worden opgelost. Lukt dit niet, dan volgt:
 • Overleg met directie. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Overleg met de interne contactpersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Inschakeling externe vertrouwenspersoon. Bij onvoldoende resultaat volgt:
 • Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Als leerling of ouder kunt u ook altijd rechtstreeks naar de interne contactpersoon met een zorg of probleem. De interne contactpersoon zal dan samen bespreken welke weg u het beste kunt volgen. U kunt ook op elk moment terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

Interne contactpersoon

De interne contactpersoon is binnen de school een aanspreekpunt voor zowel leerlingen als voor ouders en leerkrachten. De contactpersoon heeft verschillende taken, zoals het aanhoren van problemen, geven van advies en bemiddelen.

De interne contactpersoon van onze school is Hülya YurdakulOuders, leerlingen en collega’s kunnen met haar contact opnemen via h.yurdakul@bsdetuimelaar.nl. Als het nodig is, kan de interne contactpersoon je doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Externe contactpersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en wordt door het bestuur benoemd. Als het probleem op school en binnen het bestuur niet kan worden opgelost, dan is er een rol voor de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon heeft verschillende taken, zoals het voeren van gesprekken met de betrokkenen en het eventueel doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. De externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR zijn Jakkie Ames, Arnoud Kok en Seema Ouweneel. U kunt hen rechtstreeks benaderen via onderstaande contactgegevens:

Arnoud Kok
E: arnoud@purpl3.nl
T: 06 14399025

Jakkie Ames
E: jakkie_ames@hotmail.com
T: 06 135 70625

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid, radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpunt vertrouwensinspecteurs via het nummer: 0900-1113111.  

Meldcode en SISA

Meldcode

De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht bij (vermoedens van) huiselijk geweld. De volledige tekst en een uitgebreide toelichting zijn hier terug te vinden. Tevens zijn de stappen vastgelegd in ons protocol meldcode, huiselijk geweld & kindermishandeling.

SISA

Onze school is aangesloten bij het SISA-systeem en kan een melding doen bij SISA. Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat kinderen en jongeren in de Stadsregio Rotterdam die hulp nodig hebben, worden gemeld in een computersysteem. Het kan namelijk zijn dat een kind problemen ondervindt tijdens het opgroeien. Om het kind en zijn of haar ouders daarbij te helpen, kan het gebeuren dat er meerdere instanties tegelijkertijd hulp bieden. Dan is het belangrijk dat de hulpverleners dat van elkaar weten. Zo kunnen organisaties samen ervoor zorgen dat de ouders of verzorgers de juiste begeleiding en hulp krijgen. Hierdoor kan hun samenwerking met elkaar beter verlopen, zodat ze de juiste resultaten behalen. Het SISA-signaleringssysteem houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind.

Samenwerkingspartners

KindeRdam

Peuteropvang Snorkels

Peuteropvang Snorkels biedt voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) volgens de methode Piramide en werkt nauw samen met de kleutergroepen van de Tuimelaar. Peuteropvang Snorkels heeft in de Tuimelaar een eigen klaslokaal op de begane grond. De ruimte is ingedeeld in verschillende hoeken. Er is een huishoek, een knutselhoek, een leeshoek, een ontdekhoek, een verfhoek en een bouwhoek. Door het bezig zijn met elkaar en met alle materialen, leren de kinderen spelenderwijs veel. Als het weer het enigszins toe laat, spelen ze een tijdje buiten. Ze hebben een afgebakende buitenruimte, grenzend aan het peuterspeelzaallokaal.

Adres:

Lengweg 146 3192BM Rotterdam-Hoogvliet

Buitenschoolse opvang Buffer

BSO De Buffer is gevestigd in een vrijstaand gebouw dat geheel is ingericht voor de buitenschoolse opvang. Over de gehele breedte van het gebouw is een grote buitenspeelruimte die vanuit alle groepsruimtes direct bereikbaar is. De BSO heeft bij de inrichting verschillende activiteitenhoeken gecreëerd die de kinderen de mogelijkheid geven tot het maken van eigen keuzes. Daarnaast wordt er wekelijks een DOENKIDS activiteitenprogramma opgesteld. Kinderparticipatie vinden ze daarbij heel belangrijk; de wensen van de kinderen voor activiteiten en spelmateriaal worden gehoord en waar mogelijk meegenomen.

Adres:

Aalreep 16 3192 SE Rotterdam-Hoogvliet

Kinderdagverblijf Druppels

Kinderdagverblijf Druppels is een kleine knusse locatie met een verticale- en een peutergroep. Het vrijstaande pand straalt een warme huiselijke sfeer uit en heeft een ruime tuin waar ze met de kinderen dagelijks spelen en ontdekken. Ook maken ze regelmatig uitstapjes met de kinderen: zo gaan ze met een klein groepje vaak vers brood halen bij de bakker en brengen ze met de peuters bezoekjes aan de ‘opa’s en oma’s’ van Wooncentrum Westersteijn. Druppels werkt met de VVE-methode Peuterplein.

Adres:

Gebbeweg 16 3192 GE Rotterdam-Hoogvliet

Contact:

T: 010 443 00 33
E: klantadvies@kinderdam.nl
I: https://www.kinderdam.nl/

PPO

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo kunnen ze meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs. De mogelijkheid dat een kind voor de beste ondersteuning een passende plek vindt op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal (cluster) onderwijs blijft bestaan. De indicatieprocedures die hiervoor nodig zijn, worden wel aanzienlijk eenvoudiger gemaakt.

Om het bovenstaande mogelijk te maken, werken de basisscholen in Hoogvliet samen met het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Iedere school heeft een schoolcontactpersoon die scholen ondersteunt het onderwijs voor uw kind, bij bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen te ondersteunen, door leerkrachtgedrag te versterken of kinderen kortdurende ambulante begeleiding te bieden. Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, zal een ontwikkelingsperspectief (OPP) worden opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken.

Contactpersoon

Marjoleine Engelmoer
T: 06-40696765
E: m.engelmoer@pporotterdam.nl
I: http://www.pporotterdam.nl

Schoomaatschappelijk werk

Een zorgeloze kindertijd. Dat gunnen we onze kinderen allemaal! Maar helaas kunt u uw kind niet altijd voor problemen behoeden. Soms weet u misschien niet eens precies wat er aan de hand is, maar u ziet wel dat uw kind niet gelukkig is of ander gedrag vertoont dan u van hem of haar gewend bent. Uiteraard wilt u in zo’n geval graag weten waar uw kind mee zit en hem/haar helpen hiermee om te gaan. Hiervoor kan uw kind terecht bij de schoolmaatschappelijk werker.

De schoolmaatschappelijk werker kan met u meedenken, ook als niet duidelijk is wat er bij uw kind speelt of als het (nog) niet om een groot probleem gaat. Daarnaast kan zij kortdurende hulp (5 gesprekken) inzetten voor u of uw zoon/dochter om helder te krijgen wat er aan de hand is.

Tijdens een eerste gesprek, het intakegesprek, bekijkt de schoolmaatschappelijk werker samen met u welke stappen het beste genomen kunnen worden. Vaak volgen er daarna meer gesprekken, met u en/of uw kind. Uiteraard praat de schoolmaatschappelijk werker nooit alleen met uw kind zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven. De gesprekken vinden op school plaats. Bij sommige problemen kan een andere instelling, organisatie of persoon u beter helpen. In overleg met u wordt dan gekeken waar u het beste naar verwezen kunt worden en daar kan de schoolmaatschappelijk werker u bij helpen. Daarnaast werkt de schoolmaatschappelijk werker nauw samen met de leerkrachten en de intern begeleider, zodat ook zij uw kind kunnen helpen of rekening kunnen houden met bepaalde omstandigheden.

Om een indruk te geven met welke vragen u het SMW kan benaderen, volgen hier enkele voorbeelden:

 • Uw kind vindt de omgang met anderen niet makkelijk;
 • Uw kind is druk, snel afgeleid en heeft daardoor problemen in de klas;
 • Uw kind zit niet lekker in z’n vel;
 • Er zijn problemen in de thuissituatie;
 • Uw kind heeft last van de gevolgen van een scheiding;
 • Uw kind heeft te maken met rouw en verlieservaring;
 • U voelt zich onzeker in de opvoeding en wilt daar graag eens met iemand over praten.

Op de Tuimelaar werkt een schoolmaatschappelijk werker vanuit Enver. De directie of intern begeleider kan, wanneer u hulp wenst, een aanmelding voor u (en voor uw kind) doen. Het SMW is vertrouwelijk en gratis.

Contactpersoon

Karin van der Pijl (aanwezig op donderdag van 9.00 tot 15.30 uur)
E: karinvanderpijl@enver.nl
I: www.enver.nl

Kinderoefentherapie iMotoriek

Bij alle kinderen op school wordt er door de leerkrachten een motorische intake afgenomen. Wanneer een kind verschillende motorische vaardigheden nog onvoldoende beheerst of wanneer er een hulpvraag is vanuit de klas, wordt het kind aangemeld bij de kinderoefentherapeut.

De kinderoefentherapie wordt gegeven door een therapeut van iMotoriek en wordt gegeven onder schooltijd. Kinderoefentherapie is gericht op de motorische ontwikkeling bij kinderen van 0 tot 16 jaar. Denk hierbij aan het evenwicht, de grove en fijne motoriek en het schrijven. Daarnaast geeft een kinderoefentherapeut gerichte houdings- en bewegingsadviezen. Kinderoefentherapie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor krijgt uw kind eerst een toestemmingsformulier mee naar huis. Na het geven van deze toestemming kan er een verwijzing bij de huisarts worden aangevraagd. Indien deze binnen is, zal de kinderoefentherapeut contact met u opnemen voor het bijwonen van het onderzoek. Na dit onderzoek kan de kinderoefentherapie starten. Het doel van de behandeling is spelenderwijs het vergroten van de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in het bewegen.

Contactpersoon

Jill Damen
T: 085-8769716
E: jill.damen@imotoriek.nl
I:  www.imotoriek.nl

Wijkteam

Heeft u in uw leven veel problemen tegelijk? Komt u er zelf of met de hulp van uw omgeving niet meer uit? De VraagWijzer, het Centrum voor jeugd en gezin (CJG), de schoolmaatschappelijk werker of uw huisarts kunnen u doorverwijzen naar het wijkteam. Het wijkteam is een team van hulpverleners van de gemeente Rotterdam. Elke wijk in Rotterdam heeft een eigen wijkteam. Het wijkteam kent de eigen wijk goed: de problemen, maar ook de oplossingen. In het wijkteam zitten verschillende hulpverleners. Ze weten bijvoorbeeld veel over:

 • jeugdhulp en hulp bij opvoeden
 • financiën en schulden
 • werk en dagbesteding
 • wonen
 • volwassenen en kinderen met een beperking
 • huiselijk geweld
 • geestelijke gezondheidszorg
 • ouderen
 • verslavingen

Een medewerker van het wijkteam komt bij u thuis. Samen bekijkt u wat het probleem precies is en welke oplossingen er zijn. De wijkteammedewerker kijkt wat u zelf kunt doen en of iemand in uw omgeving u kan helpen. Vaak biedt het wijkteam zelf hulp, maar het wijkteam kan ook speciale (jeugd)hulp of langdurige ondersteuning inschakelen. Vaak wordt de wijkteammedewerker die als eerste contact legt met uw gezin, de coach. Hij of zij is de contactpersoon voor uw gezin en voor eventuele andere hulpverleners.

Vraagwijzer Hoogvliet

Rijkeeplein 3 3191 VD Rotterdam

T: 14 010 of bel: de informatie- en advieslijn van CJG Rijnmond: 010 – 20 10 110
I:  https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkteams/

Centrum voor Jeugd en Gezin

De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zien alle kinderen op school of op het CJG. Bijvoorbeeld tijdens een gesprek of wanneer uw kind een prik krijgt.

Groep 2: meten, wegen en meer Wanneer uw kind in groep 2 zit, ontvangt u een uitnodiging om samen met uw kind langs te komen voor een afspraak. Tijdens deze afspraak op school of het CJG wordt uw kind gemeten en gewogen en wordt de motoriek onderzocht. Daarnaast nemen ze een ogen- en orentest af.

Naast deze lichamelijke onderzoeken gaat de jeugdarts met u in gesprek over vragen die u heeft. Deze vragen kunnen gaan over de opvoeding, thuissituatie of gezondheid van uw kind. Bij de uitnodiging ontvangt u twee vragenlijsten om in te vullen. Deze worden gebruikt tijdens het gesprek. Met uw toestemming bespreken we uw kind voor en worden de eventuele resultaten van deze afspraak met de leerkracht gedeeld.

9 jaar: vaccinaties

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt uw kind twee vaccinaties: de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. U ontvangt van tevoren een uitnodiging om met uw kind langs te komen.

Groep 7: meten, wegen en meer

Alle kinderen uit groep 7 worden door de jeugdverpleegkundige op school of op het CJG gemeten en gewogen. Omdat er veel in deze periode gebeurt, hebben ouders/verzorgers vaak vragen. Bijvoorbeeld over de beginnende puberteit, emotionele ontwikkeling, omgang met sociale media, etc. De jeugdverpleegkundige kan deze samen met u bespreken. U ontvangt vooraf een uitnodiging om bij de afspraak aanwezig te zijn.

De jeugdverpleegkundige op school

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst? De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! Afhankelijk van de vraag kan de jeugdverpleegkundige van het CJG ook uitgenodigd worden om deel te nemen aan het zorgteam van de school.

Contactpersoon

Melanie Alonso dos Santos
T: 088-2010020
E: m.delgado@cjgrijnmond.nl
I: https://www.rotterdam.nl/locaties/cjg-hoogvliet/

BOOR

De Tuimelaar is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van BOOR.